Pošembeří

Tisk

Nabídka volných pracovních pozic - Město Český Brod

Zaměření: Regionální
Typ: jiná
Obec: Český Brod
Region: Pošembeří

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa investičního referenta, pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu a odborného referenta odboru stavebního a územního plánování.

Všechny podrobnosti najdete webu města www.cesbrod.cz(link na http://www.cesbrod.cz/).

Zdroj: http:// www.posemberi.cz/region/zpravy-z-posemberi-1/nabidka-volnych-pracovnich-pozic-mesto-cesky-brod-1050cs.html
Newsletter
Kalendář akcí