Tisk

Obecné informace

MAS KRAJINA SRDCE, z. s.

Vančurova 1946
390 01 Tábor
IČO: 266 63 503

Email: maskrajinasrdce@centrum.czmaskrajinasrdce@seznam.cz
Skype: maskrajinasrdce
Facebook: Mas Krajina Srdce
www.maskrajinasrdce.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 707538349/0800
BIC (SWIFT): GIBACZPX
IBAN: CZ46 0800 0000 0007 0753 8349

Předsedkyně sdružení:
Ing. Monika Hienlová  +420 775 317 757

Účetní sdružení:
Petra Čechtická  +420 775 317 801 

Administrativní pracovníce SCLLD, poradenství pro žadatele:
Monika Houdová, DiS. +420 775 317 001 

Asistentka SCLLD - PRV:
Alice Kahounová, DiS. +420 775 317 001

Asistent SCLLD - OPZ, IROP:

Ing. Zdeněk Černý +420 775 317 559
 

Úřední dny na technickém pracovišti v Táboře (pod hotelem Palcát):

Dny:Pracovní doba:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:00, po dohodě do 16:30

7:00 - 15:00

8:00 - 15:00, po dohodě do 16:30

7:00 - 15:00

7:00 - 15:00


Návštěvu mimo úřední hodiny je možno dohodnout na telefonních číslech:
+420 775 317 757 (Ing. Monika Hienlová) - manažerka MAS Krajina srdce, z. s.

V průběhu roku 2008 MAS Krajina srdce ve spolupráci s pěti partnerskými regiony, tzv.místními akčními skupinami z ČR: MAS Sdružení Růže, MAS Jemnicko, MASLAG Strakonicko, MAS Lípa pro venkov a MAS Podlipansko připravila projektspolupráce v rámci opatření IV.2.1.

RegionKrajina srdce
Region místní akční skupiny Krajina srdce je tvořenúzemím 39ti obcí z Jihočeského i Středočeského kraje o celkovérozloze 598,03 km2. Hus­tota osídlení regionu Krajina srdce je pouhých32,21 obyvatel/km2.

Portál Venkovská tržnice je provozován ve spolupráci 12 venkovských regionů České republiky. Jeho cílem je podpora vzdělávání, rozvoje podnikání a služeb, vzájemná spolupráce a komunikace obyvatel těchto regionů.

PDF verze návodu (s obrázky) je ke stažení zde.

Newsletter
Kalendář akcí