Krajina srdce

Tisk

Zpráva o realizaci projektu „Ozelenění obce Vilice“

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Vilice
Region: Krajina srdce

Projekt realizovaný za podpory MAS KRAJINA SRDCE

Název projektu: Ozelenění obce Vilice

Realizace: 2009

Investor: Obec Vilice

Cíl projektu: Cílem projektu bylo zlepšení estetického vzhledu obce prostřednictvím zkvalitnění údržby ploch stávající veřejné zeleně a  provedení  nových parkových  úprav  tak, aby   funkčně i esteticky odpovídala potřebám obyvatel. Součástí projektu bylo pořízení zahradní sekačky a křovinořezu na údržbu zeleně a náves  byla  osazena  novými  lavičkami a odpadkovými koši.

Celkové náklady projektu:  450 277,– Kč

Dotace, která činila 90% uznatelných nákladů: 330 238,– Kč
 

Miroslav Břenda, starosta obce Vilice

Newsletter
Kalendář akcí