Krajina srdce

Tisk

Zpráva o realizaci projektu „Zlepšení estetického vzhledu obce Hlasivo“

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Hlasivo
Region: Krajina srdce

Projekt realizovaný za podpory MAS KRAJINA SRDCE

Název projektu: Zlepšení estetického vzhledu obce Hlasivo

Rok realizace: 2009

Investor: Obec Hlasivo

Cíl projektu:

Cílem projektu byla revitalizace stávající veřejné zeleně v intravilánu obce a její doplnění, tak aby funkčně i esteticky odpovídala potřebám obyvatel. Součástí projektu bylo pořízení zahradního traktoru na údržbu zeleně, plakátovací plochy a kolostavu.

Celkové náklady projektu: 358.970,–Kč

( dotace činila 90% celkových nákladů )

 

 

Miroslav Krch, starosta obce Hlasivo

Newsletter
Kalendář akcí