Krajina srdce

Tisk

Výstavba chodníku v Lejčkově

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Dolní Hořice
Region: Krajina srdce

Obec Dolní Hořice v roce 2009 provedla výstavbu chodníku v Lejčkově, která byla částečně financována přes MAS Krajina srdce.

Celkové náklady činily 716.780,– Kč.

Dotace činila 358.569,– Kč,  z toho příspěvek z EU 286.855,– Kč, příspěvek z národních zdrojů 71.714,– Kč. Z obecního rozpočtu byly finanční náklady 358.211,– Kč.

Chodník byl vybudován u komunikace 1/19 a slouží k přístupu k autobusové zastávce, památníku padlých z druhé světové války a zpřístupňuje veřejné prostranství včetně přilehlého rybníka. Celková výstavba chodníku přispěla k bezpečnému provozu pěších a cyklistů v uvedené lokalitě.
 

Pavel Rothbauer, starosta obce Dolní Hořice 

Newsletter
Kalendář akcí