Krajina srdce

Tisk

Vilice

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Vilice
Region: Krajina srdce

Obec Vilice se nachází na okrajích Středočeského a  Jihočeského kraje, na území bývalého okresu Tábor v regionu MAS Krajina srdce.

Skládá se ze tří místních částí: Vilice, Hrnčíře a Zátiší. V obci žije trvale okolo 150 lidí.

O historii obci Vilice, se nám dochovalo velmi málo zmínek.

 

Kdy byla obec Vilice založena není známo. Za husitských válek získal hrad Šelmberk Albera z Těchobuze, protože byl bezdětný, odkázal svůj majetek příbuzným. Kromě tvrze v Těchobuzi, hradu Šelmberku a k nim náležejících vsí a dalších majetků získal roku 1431 Mikuláš z Hořic také kmecí dvůr ve Vilicích. V 17. století se ve Vilicích setkávaly zájmy více pánů – majitelů Šebířova a Těmic. Vilice jsou zmiňovány v roce 1616, kdy jejich díl, který vlastnila Barbora ze Skuhrova, byl prodán jako součást šebířovského statku Magdaléně Dvořecké ze Skuhrova na Novém Podolí.  Další majitelkou se stala v roce 1647 Regina Mandaléna Malovcová z Olbramovic na Vlčovsi a následovala její dcera Magdaléna Dorota Dohalská. Ta v roce 1674 prodala Šebířov včetně šebířovské části Vilic Kryštofu Karlovi Přehořovskému z Kvasejovic, který tak rozšířil vožické panství.

 

Když v roce 1691 provdávala Sabina Svertsová z Reissu, rozená ze Šporku, statek v Těmicích Františku Ferdinandovi z Kuenburka , kanovníku v Solnohradě a zakladateli vožického fideikomisního panství, byly, mimo jiné, součástí prodeje tato část Vilic: dvůr selský znovu postavený, 4 dvory kmecí, 3 chalupy a kovárna.  Tímto prodejem došlo ke spojení původně šebířovské a těmické části Vilic pod jedním majitelem.

Tvrz  Kříženec

První zmínka o zaniklé tvrzi Kříženec pochází z roku 1292, kdy zde seděl Vok z Buřenic jinak z Křížence. Při bourání starého špýcharu v Zátiší (dříve Frauenhof), který byl vystavěn

z kamene získaného z tvrze, byla podle dobových záznamů objevena část gotické oblouku s vytesaným letopočtem 1247. Jednalo se o vodní tvrz, která měla půdorys nepravidelného osmiúhelníku a přístup k ní byl chráněn soustavou rybníků, mokřinami a náspy, jejichž pozůstatky jsou v okolí dosud patrné.

 

Na počátku 15. století se na tvrzi usadil Oneš, bratr podkomořího krále Václava IV. Zikmunda Hulera z Orlíka, který byl v roce 1405 popraven za to, že se podvodem obohatil na úkor královské komory. Mikuláš Zajíc z Valdeka se na tvrzi připomíná r. 1420 tj. rok poté, co vypověděl válku husitským Pražanům. Jeho nepřátelský postoj k vyznavačům podobojí byl zřejmě příčinou toho, že Táborité tvrz dobyli a obsadili. V roce 1423 se pokusili tvrz hájenou Tábority neúspěšně dobýt pomocí děl a praků Pražané. V pozdějších dobách byly při bourání zbytků opuštěné tvrze nalezeny stříbrné mísy a na blízkém poli husitská dělová koule.

 

Ještě během husitských válek získali kříženecké zboží pánové z Talmberka a bylo připojeno ke zboží Jankovskému. V roce 1573 získala Kříženeč Alžběta Kaplířová z Malovic na Neustupově, čímž byl připojen k Šebířovu a v roce 1678 k panství Vožickému.

 

Hrnce z Hrnčíř

Ves dostala své jméno podle hrnčířů, kteří zde vyráběli kameninové hrnce. Provozování tohoto řemesla prozrazovaly ještě v první polovině minulého století na pastvinách a v okolí vsi dobře patrné jámy vzniklé při kopání hlíny a také jámy využívané jako pece pro vypalování keramického zboží.

 

 V obci Vilice působí několik spolků. Mezi největší spolek se řadí spolek dobrovolných hasičů, který má 55 členů a letos oslavil již 86 let od svého založení. Spolek zahrnuje družstvo žen i mužů. V obci je zřízena také zásahová jednotka. Spolek dobrovolných hasičů se podílí na mnoha kulturních akcích, které pořádá ve spoluprácí s obcí. Jedná se o taneční zábavy, rockový festival, oslava dne matek, maškarní ples či brigády na zvelebování obce

a mnoho dalších.

 

Dalším významným spolkem je občanské sdružení Mirabelka, která provozuje ve Vilicích moštárnu, která se zabývá zpracováním a sušením ovoce.

Dále v obci působí cyklistický spolek První kolona, která pořádá každoročně cyklistické zájezdy do cizích zemí a spolek Myslivecké sdružení Vilice.

Obec Vilice spolupracuje velmi úspěšně s občanským sdružením Mas Krajina srdce.

V obci za pomoci organizace Mas Krajina srdce bylo spolufinancováno zřízení moštárny, oprava spolkového domu, který je využíván k mnoha společenským akcím, vytvoření výstavní galerie v kulturním domě a mnoho dalších. Mezi poslední projekt se řadí vybudování soch, které dominují obci. Na návsi vznikly 3 sochy inspirované básní paní Věry Preclíkové

o původu jména Vilice, která pojednává o tom, že jméno Vilice nám daly víly, které tančili na hladinách rybníků za obcí.

 

Obcemi Hrnčíře, Kříženčí i Vilicemi vede také cyklistická stezka.

Oblíbeným místním periodikem je „plátek“ Polnice vydávaný obcí. Přináší důležité zpravodajství o dění v obci i zprávy z kulturních a společenských akcí.

I přesto, že obec Vilice leží nedaleko Mladé Vožice a Tábora, bojuje stále s úbytkem obyvatel, zejména mladší generace.

Kompletní audio-záznam rozhovoru s paní Klejnovou naleznete na adrese https://youtu.be/Zb_FvmhtI-g

Kompletní audio-záznam rozhovoru s panem Cirmonem naleznete na adrese https://youtu.be/wXqjksPirw8

 

Fotogalerie
Newsletter
Kalendář akcí