Krajina srdce

Tisk

Venkovské tržiště

Regionální produkt - Toulava

Občanské sdružení MAS Krajina srdce, jako regionální koordinátor značky "TOULAVA regionální produkt®", ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s., koordinátorem značení místních výrobků a služeb na národní úrovni, uděluje značku "TOULAVA regionální produkt®".

Značka "TOULAVA regionální produkt®" je udělována výrobkům spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským produktům, uměleckým dílům a ubytovacím

a stravovacím službám, které jsou jedinečné ve vztahu k území TOULAVA a splňují certifikační kritéria. Cílem značení je zviditelnění našeho regionu. Dalším cílem je podpora místních producentů s tradiční výrobou a šetrným hospodařením. Cílem je i podpora poskytovatelů jedinečných ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti cestovního ruchu.

Toulavský kraj najdete na půli cesty mezi Prahou a Šumavou. Rozprostírá se od Sedlčanska po Bechyňsko, od Mladovožicka po Milevsko a v širokém okolí města Tábor.  http://www.toulava.cz/

 

DSO Mikroregion VENKOV Vám nabízí spolupráci při technickém zajištění Vaší akce!

 

Kontakt na vlastníka mobiliáře Venkovského tržiště:

DSO Mikroregion VENKOV

Hlinická 250,  391 37  Chotoviny

Bankovní spojení: 162432842/0300

IČO:252352

 

Nabízíme Vám možnost pronájmu stolů, lavic, prodejních stánků, mobilních WC a ozvučovacího setu pro pořádání Vašich společenských, kulturních a sportovních akcí. O podmínkách zapůjčení více ve Výpůjčním řádu a Ceníku.

Veškeré zařízení bylo pořízeno v rámci projektu Venkovské tržiště, jehož cílem je podpořit místní organizátory akcí ve smyslu zkvalitnění technického zázemí akcí a profesionalizace jejich pořádaní. Projekt byl podpořen z finančních prostředků dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova. Realizátorem projektu je DSMO Mikroregion VENKOV.

 

Více informací poskytuje a rezervace vyřizuje:

Jiří Kudrna,Vilice

mobil: 606 761 884

 

Výpůjční řád:
1)  Pronajaté předměty jsou vlastnictvím DSO Mikroregionu VENKOV, dále pronajímatel.
2)  Cena pronájmu odpovídá délcejednoho týdne pronájmu. Cena se počítá za každý započatý týden pronájmu.
3)  Po oboustranné dohodě se správcem lze dohodnout prodloužení časového údobí pronájmu či místo předání pronajatých předmětů a příslušenství.
4)  Nájemce se zavazuje uhradit nájemné předem dle platného ceníku pronájmu, který je součástí smlouvy o pronájmu. Platba bude přijata správcem na základě příjmového pokladního dokladu.
5)  V případě, že se přístroje nebo věci nevrátí v domluveném termínu, účtuje se penále za každý započatý týden prodlení ve výši 50% navýšení základní sazby dle platného ceníku pronájmu. Pronajímatel si v tomto případě vyhrazuje právo na odnětí pronajatých věcí bez předcházejícího upozornění.
6)  Veškeré změny a zásahy do pronajatých předmětů a příslušenství nesmí nájemce provádět.
7)  Pro poškození na zapůjčených předmětech, nebo jejich ztrátu, se nájemce zaručuje v celém rozsahu vůči pronajímateli, uhradí tedy opravu či cenu zapůjčených předmětů.
8)  S pronajatými předměty se musí zacházet opatrně a šetrně tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození.Příp. poškození na pronajatých věcech, která jsou nad rámec běžného užívání (opotřebení), se musí nejpozději při navrácení předmětu/přístroje oznámit písemně správci.
9)  Pronajaté věci se musí vrátit úplné a vyčištěné. Náklady na vyčištění či případné doplnění chybějících částí bude nájemci účtováno zvlášť.
10) Předání pronajatých věcí třetí osobě je přísně zakázáno.
11) Nájemce/Právnická osoba je vždy zastoupena fyzickou osobou, která je za pronajaté předměty zodpovědná.
12) Svým podpisem smlouvy o pronájmu nájemce stvrzuje souhlas s podmínkami výpůjčního řádu a potvrzuje převzetí pronajatých předmětů, jejich bezchybnou funkci a jejich úplnost.

 

Ceník:

NÁZEV PŘEDMĚTU, ks k dispozici

CENA za ks (obce*, neziskové organizace)                    

CENA za ks (podnikatelské subjekty a subjekty mimo území DSO Mikroregion VENKOV+15%)             

Ozvučovaní set (2× bezdrátové mikrofony + stojany, 2× reprobedny + stojany, mixážní pult)

1500

1725

Mobilní wc, 2 ks

765

880

Stůl, 7 ks

80

95

Lavice, 14 ks

40

50

Stánek, 5 ks

170

195

CENA CELKEM

5000

5825

*Obce sdružené v DSO Mikroregionu VENKOV mají 50% slevu z uvedených cen.

 

Pronájem na 1 týden veškeré zařízení:  1500 + 1530 + 560 + 560 + 850 =5000 Kč

Pronájem na 1 týden veškeré zařízení pro obce DSO Mikroregionu VENKOV (50% sleva):2500 Kč

Pronájem na 1 týden veškeré zařízení pro podnikatelské subjekty a subjekty mimo území DSO Mikroregionu VENKOV:  1725 + 1760 + 665 + 700 + 975 =5825 Kč

Newsletter
Kalendář akcí