Krajina srdce

Tisk

V Borotíně byl dokončen první projekt vybraný k realizaci MAS Krajina srdce

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Borotín
Region: Krajina srdce

V Borotíně byl dokončen projekt „Bezpečnostní úprava okolí základní školy a péče o veřejnou zeleň“. Projekt zpracovali Mgr. Zdeněk Sedláček, Ing. Radka Koutenská a Ing. Antonín Brož. K realizaci byl vybrán již v roce 2008 MAS Krajina srdce.

Uskutečněn byl na základě výběrového řízení v roce 2009 místní firmou Procházka borotínská s.r.o. Městys Borotín akci předfinancoval z revolvingového úvěru poskytnutého GE Money bank, a.s. V listopadu 2009 byla akce ukončena a předána objednavateli… V minulých dnech obdržel Městys Borotín od Státního zemědělského intervenčního fondu dotaci na provedenou a řádně vyhodnocenou akci ve výši 477 635,–Kč. Částkou 233 150,–Kč obec akci dofinancovala. Za tyto prostředky -tedy celkem za 710 785,–Kč- byl upraven prostor před základní školou tak, aby se zvýšila bezpečnost dětí při příchodu do školy. Keřovou výsadbou byly odděleny chodníky pro děti od parkovacích ploch, případně od komunikace. Zpevněný prostor bude navíc sloužit jako shromažďovací. Budou zde zahajovány některé sportovní akce a případně i výstavy… O úpravu prostoru se budou starat žáci školy. V rámci projektu bylo ošetřeno v intravilánu všech územních částí obce 10 kusů ovocné a 390 kusů neovocné zeleně na obecních pozemcích a ošetřeno 51 000m² veřejné zeleně. Dále bylo zakoupeno a vysazeno dvacet vzrostlých lip malolistých a zakoupen jeden křovinořez, sekačka s košem a sekačka bubnová.
 

Ing. Antonín Brož, starosta městysu Borotín

Newsletter
Kalendář akcí