26.6.2013

REALIZOVANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM MAS KRAJINA SRDCE

V této rubrice Vás pravidelně informujeme o projektech realizovaných s podporou národních a unijních dotačních programů na území Místní akční skupiny Krajina srdce:

26.6.2013

Pastevní areál Zátiší

Při výjezdu z osady Zátiší směrem na Hrnčíře vyrostly koncem roku 2011 dvě samonosné plachtové haly. Nejedná se o letiště svazarmu, jak se někteří spoluobčané strachovali, ale o doprovodné stavby pastevního areálu.

26.6.2013

V Borotíně byl dokončen první projekt vybraný k realizaci MAS Krajina srdce

V Borotíně byl dokončen projekt „Bezpečnostní úprava okolí základní školy a péče o veřejnou zeleň“. Projekt zpracovali Mgr. Zdeněk Sedláček, Ing. Radka Koutenská a Ing. Antonín Brož. K realizaci byl vybrán již v roce 2008 MAS Krajina srdce.

26.6.2013

Projekt „Šikovné ruce truhláři nestačí“ aneb NEBOJTE SE DOTACÍ!

Přiznávám se, i já váhal. Je těžké se rozhodnout, zda o dotaci žádat. Na co je možné čerpat dotace a jak postupovat Vám ochotně poradí pracovníci Občanského sdružení MAS Krajina srdce.  Začíná administrativní byrokracie!

26.6.2013

Zpráva o realizaci projektu „Zlepšení estetického vzhledu obce Hlasivo“

Projekt realizovaný za podpory MAS KRAJINA SRDCE

Název projektu: Zlepšení estetického vzhledu obce Hlasivo

Rok realizace: 2009

Investor: Obec Hlasivo

26.6.2013

Výstavba chodníku v Lejčkově

Obec Dolní Hořice v roce 2009 provedla výstavbu chodníku v Lejčkově, která byla částečně financována přes MAS Krajina srdce.

26.6.2013

Obnova a rozšíření technického parku pro údržbu ploch veřejné zeleně v Ratibořských Ho­rách

Cílem takto nazvaného projektu, který byl realizovaný za podpory MAS Krajina srdce, bylo  zakoupení profesionální zahradní techniky (traktorová sekačka, travní sekačka, křovinořez, motorová pila) a výsadba vegetační stěny, která je tvořena 17 sazenicemi dubu letního obecním pozemku p.č. 180/7 v Ratibořských Horách. 

26.6.2013

Vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání dětí a dospělých v ZŠ v Ratibořských Ho­rách

- je název projektu realizovaného za podpory MAS Krajina srdce. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření vhodných podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků a dospělých  v Základní škole v Ratibořských Horách.

26.6.2013

Zpráva o realizaci projektu „Ozelenění obce Vilice“

Projekt realizovaný za podpory MAS KRAJINA SRDCE

Název projektu: Ozelenění obce Vilice

Realizace: 2009

Investor: Obec Vilice

26.6.2013

Projekt realizovaný za podpory MAS Krajina srdce v r. 2009 v Nemyšli

Název projektu:  „Parkové úpravy v sídlech obce Nemyšl, včetně pořízení mobiliáře“

26.6.2013

Nově upravený prostor před ZŠ Borotín slouží nejen škole

V Borotíně byl v rámci projektu „Bezpečnostní úprava okolí základní školy a péče o veřejnou zeleň“ upraven prostor před základní školou tak, aby se zvýšila bezpečnost dětí při příchodu do školy.

26.6.2013

Projekt obce Nemyšl realizovaný za podpory MAS KRAJINA SRDCE

Název projektu: Stavební úpravy místní komunikace parc.č.491 k.ú­.Dědice a parc.č.701 k.ú­.Nemyšl (Dědice-Vrcha) 

Realizace: 2010

Investor: Obec Nemyšl

26.6.2013

Obecní rozhlas pro Dolní Hořici

Obec Dolní Hořice v říjnu 2010 provedla instalaci bezdrátového rozhlasu v místní části Dolní Hořice, Mašovice, Chotčiny a Prasetín. Výstavba bezdrátového rozhlasu byla financována z programu EU prostřednictvím místní akční skupiny MAS Krajina srdce.

25.6.2013

Vybavení umělecké dílny ve Vilicích

V obci Vilice č. p. 10 byla nově otevřena umělecká dílna na zpracování dřeva a keramické hlíny

25.6.2013

Informační a školící centrum v Jistebnici

V únoru 2012 začal v Jistebnici, ve školící místnosti v budově Městského úřadu Jistebnice, první běh vzdělávacích aktivit pro začínající podnikatele, modul Základy podnikání, který se skládal ze 3 kurzů – Úvod do účetnictví a daňová problematika, Řízení a ekonomika provozu a Obchodní a prezentační dovednosti. Celkem se zúčastnilo 13 účastníků, kteří po absolvování všech tří kurzů získali Osvědčení o absolvování vzdělávací aktivity Základy podnikání.

27.6.2013

Apartmány zelená zahrada – změna stavby objektu kotelny na ubytovací objekt

K dalšímu  zpestření nabídky ubytovacích  kapacit  v Mladé Vožici  přispívá realizace projektu „Apartmány zelená zahrada - změna stavby objektu kotelny na ubytovací objekt“. Turistům a všem zájemcům o příjemné ubytování v Mladé Vožici  jsou k dispozici 2 apartmány, menší pro 2 osoby a velký pro 6 osob.

26.8.2013

Pastevní areál Kamenná Lhota

Pastevní areál Kamenná Lhota vznikl v malebné osadě nedaleko Borotína. Díky
tomuto projektu byla pořízena  mobilní technologie pro chov skotu, která
usnadní manipulaci se zvířaty a veškerou práci. Projekt je spolufinancován
Programem rozvoje venkova a MAS Krajina srdce.

Petr Tůma, Borotín