Tisk

Střezimíř

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Střezimíř
Region: Krajina srdce

Střezimíř

Obec Střezimíř má rozlohu 820 ha v členitém terénu s nejvyšším vrchem Větrov 638 m.n.m..                  K 1.1.2014 zde trvale žilo 300 obyvatel. Obec je rozdělena na místní části – Střezimíř, Bonkovice, Černotice, Nová Střezimíř („Modrák“), Dolní a Horní Dobřejov.

První písemná zpráva o obci je z roku 1219, tedy z doby vlády Přemysla Otakara I., kdy obec držel Předslav (Předislav, Přech) ze Střezimíře. Vladyka Předslav se v roce 1219 podepsal jako svědek na listině, v níž král Přemysl Otakar I. postoupil milevskému klášteru svou dědinu Bojenici. Od některého ze zdejších vladyků byl založen kostel, blízko kterého stávala tvrz, zřejmě v místech dnešního zámku. Bývala podle středověkého způsobu obehnána příkopem a valy.

Dle pověsti Střezimíř dostala jméno od zakladatele Střezimíra asi v 11. století. Její jméno naznačuje, proč byla založena: střežiti mír. A k tomu zvolil zakladatel velmi příhodné místo: z návrší, kde je kaplička sv. Vojtěcha, rozvírá se na všechny strany, zvláště k jihu, krásný a daleký rozhled a tak se Střezimíř výborně hodila za strážiště ke střežení starých žup. Odtud dávaly stráže znamení ohněm.

V roce 1870 byla zřízena železniční stanice se dvěma kolejemi nejprve pojmenovaná Stupčice. Nynější staniční budova byla vystavěna v roce 1894 a železniční stanice je nejvyšším bodem (588,747 m) na trati od Prahy do Vídně.

Pošta byla zřízena v roce 1899 a udržovala spojení se stanicí Stupčice a s Nadějkovem. Na poště, při níž je od roku 1929 telefon, bylo možno podávat i telegramy, které se předávaly telefonicky železniční stanici ve Stupčicích. V roce 1929 byl do obce zaveden elektrický proud.

Střezimířská škola je připomínána od roku 1719. V roce 1856 byla postavena nová školní budova, která vyhovovala hygienickým i kapacitním požadavkům. Působili zde vynikající učitelé, kteří se velice zasloužili o místní kroniku, kterou založil v roce 1929 řídící učitel František Kovář. Pro nedostatek dětí byla škola školním rokem 2002/2003 zrušena a s ní i mateřská škola, která fungovala při škole.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen v roce 1896 a je dodnes nejaktivnějším spolkem v obci. V hasičském sportu dosahují mladí hasiči výborných výsledků a pravidelně reprezentují v okresních i krajských soutěžích.

Spolek Železnice Česká Sibiř, který vznikl v roce 2011, usiluje o zachování části původní historické tratě pro provozování turistické železnice a muzea po převedení provozu na novou dvoukolejnou trať budovaného IV. železničního koridoru.

V obci dále působí myslivecký spolek Skalice. Možnost poznávat přírodu a zvířata zde mohou také děti v mysliveckém kroužku.

Do zrekonstruovaných prostor bývalé školy je nově přestěhována obecní knihovna a ve velké společenské místnosti se tu koná pravidelné cvičení pro ženy a mnoho dalších kulturně-společenských akcí.

Z kulturních památek je nejvýznamnější farní kostel sv. Havla. Je to stavba gotického slohu. Nejzajímavější je presbytář, který má zvláště vyvinutou klenbu s hojným, rozvětveným žebrovím. Osvětlují jej tři gotická okna. Tato část kostela je původní. Loď je až pozdější přístavek.

Před kostelem sv. Havla roste památný strom – monumentální stará lípa.

Další památkou obce je zámek. Je to jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s pseudorokokovou fasádou. Střecha je uprostřed ozdobena lucernovitou věžičkou s cibulkou. Jižní zeď zdobí pěkné sluneční hodiny.  

Za zmínku jistě stojí i nově zrekonstruovaná kaple sv. Vojtěcha s iluzivním oltářem.

Okolí Střezimíře je ideální pro provozování turistiky všech podob. Je zde několik turistických tras. Okolo Střezimíře je vytyčena vyhlídková trasa s výhledy do dalekých krajů. Každoročně je Střezimíř jedním z nejvyhledávanějších startovních míst putování za škrpálem při legendárním pochodu Praha - Prčice. Střezimíří prochází několik cykloturistických tras včetně dálkové Praha - Vídeň. V zimě jsou za příznivých podmínek udržovány lyžařské běžecké trasy.

Kompletní audio-záznam rozhovoru s paní Markovou naleznete na adrese https://youtu.be/fhKDDuPmF-c

Fotogalerie