Krajina srdce

Tisk

Smilovy Hory

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Smilovy Hory
Region: Krajina srdce

Obec Smilovy Hory

 

Kousek od Mladé Vožice západním směrem se v délce několika kilometrů zdvíhá prudký svah s převýšením více než 100 metrů nad okolím a nahoře, v místech, kterým se odedávna říkalo Holé vrchy, leží obec Smilovy Hory. Je to kraj polí, lesů, luk a rybníků na samém severovýchodním okraji Jihočeského kraje a sousedí s kraji Středočeským a Vysočinou. 

Původně existovala obec Smilovy Hory, Stojslavice a Obrátice, pak byly připojeny vesnice Radostovice, Františkov, Kalovice, Nové Dvory a naposledy byly pod obec Smilovy Hory připojeny Malý a Velký Ježov.  V obci žilo k datu 31. 12. 2014 celkem 355 osob.

Smilovy Hory jsou zmiňovány už na počátku 14. století a byla to ves významná, protože už od 14. století zde byl farní římskokatolický kostel a hřbitov.

Nedaleké Obrátice, dnes jen pár chalup, byly také svého času důležitým střediskem celého širokého okolí, protože zde byla tzv. svobodnická rychta, která se starala o potřeby a práva všech zde žijících svobodníků, lidí osvobozených od robotní povinnosti.

Malý Ježov existoval také již za panování Karla IV. Svědčí o tom jméno Vojtěcha Raňkův z Ježova, který se stal jedním z tehdejších nejznámějších učenců a byl také až do dnešní doby jediným Čechem, který dosáhl hodnosti rektora na pařížské univerzitě. Tento ježovský rodák byl poctěn tím, že pronesl smuteční řeč nad rakví císaře a krále Karla IV. A v tomto projevu jej jako prvý nazval titulem Otec vlasti.

Ve Smilových Horách byla už v roce 1667 škola. V roce 1888 navštěvovalo místní trojtřídku 322 žáků. A později byla ve Smilových Horách i měšťanka. Škola musela být bohužel po téměř 340ti letech v roce 2004 uzavřena, protože do ní bylo přihlášeno pouhých devět dětí. Většina místních dětí tak musí nyní dojíždět do školy do Pacova nebo do Mladé Vožice.

V naší obci bylo odedávna hlavním poskytovatelem obživy zemědělství. Vyšší nadmořská poloha okolo 600 m.n.m. i drsnější počasí České Sibiře dovolovalo pěstovat zejména obilí a brambory. Žádné větší průmyslové podniky zde nebyly a dodnes nejsou, takže ti, kteří dnes v zemědělské výrobě nepracují, musí za prací dojíždět. Aby se alespoň poněkud zvětšil počet pracovních příležitostí, připravuje Obecní úřad ve spolupráci s Úřadem práce v Táboře už po několik let program veřejně prospěšných prací. Za tu dobu se udělalo hodně např. na údržbě veřejné zeleně na návsích, při práci v lesích, kterých má obec 50 ha, ale také na pravidelných úpravách hřbitova, kapliček a božích muk, čekáren, budov Občanských výborů atd.

Obec zakoupila s využitím dotací již 2 traktory s přídavnými zařízeními, takže je schopná v celém Mikroregionu Venkov vysekávat trávu kolem vozovek, zametat silnice zajišťovat drobné opravy a zimní údržbu místních komunikací ve vsích, ale také na 7 km silnic mezi částmi obce. Velkým pomocníkem při zdolávání častých zimních sněhových kalamit bude i nově pořízená sněhová fréza.

V minulých letech se také podařilo rekultivovat starou skládku v bývalé pískovně a přeměnit ji na příjemný park. K strojovému vybavení obce přibyl nedávno drtič pařezů a bagr na zemní práce. Ve spolupráci s Mikroregionem Venkov obec pořídila štěpkovač dřevní hmoty, s jehož pomocí dokáže zužitkovat málo kvalitní dřeviny a zbytky po těžbě okolo cest a silnic i v lesích. Návazně na to byla v budově školy rekonstruována dosavadní plynová kotelna a byla vybavena moderním automatickým topeništěm na topení dřevěnými štěpky.

Obyvatelé obce nezapomínají ani na údržbu toho, co nám do dnešních dnů zbylo po předcích. Tak byl péčí Obecního úřadu upraven památník obětem světových válek i s okolní parkovou úpravou, ve spolupráci s Farním úřadem byl opraven chodník okolo farního kostela, v kostele byla opravena okna, za finanční dar pana Koláře byla do průčelí kostela pořízena socha Panny Marie, pravidelně je obnovována málokde vídaná malovaná výzdoba štítu domu čp.34 ve Smilových Horách, při úpravách starých stavení se dbá na citlivé úpravy pozůstatků „selského baroka“, pravidelně jsou opravovány drobné památky na bohatou církevní minulost jako kapličky, Boží muka atd.

Obecní úřad, zastupitelé i ostatní obyvatelé se ale nestarají jen o minulost. Obec pravidelně organizuje slavnostní vítání nových občánků obce, jubilujícím seniorům přichází popřát a poděkovat za celoživotní práci do jejich domovů a navštěvuje je i v domovech důchodců, vždy v čase předvánočním pořádá pro důchodce besedu se zábavným programem a občerstvením.

Starší občané využívají služeb pedikérky, rehabilitačních a zdravotních masáží v budově Obecního úřadu.

Záslužnou práci odvádějí i místní hasiči. V pěti vsích obce dodnes dobře pracují místní Sbory dobrovolných hasičů. Mimo zajišťování předepsaných preventivních protipožárních prohlídek se dokáží i společně bavit a pravidelně pořádat i okrskové soutěže v požárním sportu.

Svým dílem k péči o přírodu přispívají i myslivci, sdružení v mysliveckém sdružení Vysočina. V zimě se starají o přikrmování zvěře, ve spolupráci s obcí vybudovali odchovnu divokých kachen a postavili dvě cvičné nory pro výcvik loveckých psů.

V posledních letech byly opraveny obě budovy bývalé školy a byly přestavěny na penzion a turistickou ubytovnu. Součástí penzionu je i posilovna a sauna. V areálu je též víceúčelového hřiště, krytý bazén a dětské hřiště. Místní ženy využívají každý týden prostory posilovny a tělocvičny v nové zrekonstruované budově penzionu a ve středu se pravidelně scházejí v turistické ubytovně.

O dění v obci informuje zastupitelstvo občany pravidelně na obecních vývěskách. Vydává také každý rok obsáhlý Zpravodaj obce, který dostávají všichni obyvatelé.

Fotogalerie
Newsletter
Kalendář akcí