Krajina srdce

Tisk

Sedlec-Prčice

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Sedlec-Prčice
Region: Krajina srdce

 Město Sedlec-Prčice se nachází na hranici středních a jižních Čech, v okrese Příbram, v kotlině nazývané od 19. století Český Merán. To proto, že pohled do údolí z okolních hřebenů Čertovy hrbatiny nápadně připomíná krajinu kolem severoitalského města Merano.

Město se skládá z 36 městských částí, centrální dvojměstí má městský charakter a další části jsou vesnice a osady. K prvnímu lednu roku 2015 zde žilo 2809 obyvatel.

Sedlec a Prčice se v minulosti vyvíjely jako dvě samostatné obce. Teprve 6. září roku 1957 byl podepsán významný dokument a obě města se spojila v dvojměstí.

O Sedlci pochází první zmínka ze 14. století, osada tehdy náležela mocnému pánu z Janovic, kterému náležely i Vrchotovy Janovice a Vysoký Chlumec.

Starší a historicky významnější Prčice dohledaná již v 11. století náležela panu Vítku z Prčice, od něhož se odvozuje slavný český rod Vítkovců.

Archeologický výzkum Vítkova náměstí v Prčici v roce 2011 přinesl významný objev. Byly zde nalezeny zbytky stavby, která by mohla být s velkou pravděpodobností dosud hledaným sídlem rodu Vítkovců. Stavba se nacházela v blízkosti nynějšího kostela sv. Vavřince a její existence se počítá do konce 12. století. V jejích základech nalezli archeologové množství keramiky, šperky i vzácný nález – uherský denár.

Obě městečka a jejich okolí byla poznamenaná válkami husitskými, silně trpěla v období třicetileté války i v dobách neúrody a hladomoru (kolem let 1771-1772), který připomíná velké množství křížků a pomníčků v okolí.

Tragický byl pro městečko závěr druhé světové války – v květnovém povstání (7. 5. 1945) zde nacisté demonstrativně postříleli 21 občanů a vypálili budovu školy. Tuto událost připomíná pomník na místě neštěstí a společný hrob obětí na sedleckém hřbitově. K uctění památky padlých občanů se také každoročně 7. května koná smuteční tryzna.

Město Sedlec-Prčice je hrdé na významné rodáky i osobnosti, které zde žily a tvořily. Malíře Aloise Bílka, Josefa Vokálka, Jana Součka či Karla Chabu. Radikálního novináře 19. století Prokopa Chocholouška, hudebního skladatele a klavírního virtuóza Josefa Jelínka – přítele W. A. Mozarta, Jos. Haydna a L. V. Beethovena. Jaroslava Spirhanzla Duriše – zemědělského inženýra, ale také zdatného spisovatele, kreslíře a znalce zdejšího kraje, který zachytil ve své knize „Staré jihočeské chalupy“ mizející krásu chalup v krajině Českého Meránu.

Celonárodní proslulost získalo městečko díky oblíbenému turistickému pochodu Praha-Prčice, který se pravidelně pořádá již od roku 1966. Jeho cíl na Vítkově náměstí v Prčici přiláká každoročně třetí sobotu v květnu tisíce pochodníků.

V současnosti město Sedlec-Prčice i s osadami žije aktivním životem. Působí zde obecně prospěšná společnost Český Merán, Společenství obcí Čertovo břemeno a Místní akční skupina Krajina srdce. Komunitní centrum Ateliér Prčice pořádá pravidelné kulturní a společenské akce pro dospělé i mládež.

Ve městě pracuje turistický oddíl KČT Klub přátel dlouhých kilometrů, který zde působí již od roku 1965 a který pořádá pro své členy, mládež a všechny příznivce turistiky pochody, vycházky a výlety. Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec-Prčice sdružuje několik oddílů, které umožňují sportovní vyžití mládeži i dospělým příznivcům sportu. Působí zde i Klub důchodců, který se pravidelně schází. Pořádá zajímavé akce a výlety pro aktivní seniory.

Dalšími spolky jsou Klub postižených civilizačními chorobami, včelaři, zahrádkáři a chovatelé.

Na správním území města funguje také 16 sborů dobrovolných hasičů, které jsou sdruženy v okrsku Sedlec-Prčice. Jejich aktivita je pro občany velkým přínosem z hlediska kulturního a společenského života v místních částech. Některé se sborů oslavily v minulých letech až 130. výročí svého založení.

Neodmyslitelnou součástí dění ve městě je od roku 2000 Derby Sedlec versus Prčice. Každoroční klání sedleckých a prčických týmů v tradičních i méně tradičních disciplínách se koná poslední červnovou sobotu.

V roce 1996 vyšel první ročník vlastivědného sborníku „Český Merán“, který od té doby vychází pravidelně jednou za rok. Jeho vydání zajišťuje město Sedlec-Prčice. Příspěvky do sborníku dodávají občané města a redakční rada koriguje jeho podobu.

Oblíbeným místním periodikem je měsíčník Náš domov, který vychází v Sedlci-Prčici ji 25 let. Přináší důležité zpravodajství o dění ve městě i zprávy z kulturních, sportovních a společenských akcí.

Kompletní audio-nahrávku rozhovoru s paní Křemenovou naleznete na adrese https://youtu.be/Va7EGWo6a0U

Fotogalerie
Newsletter
Kalendář akcí