Krajina srdce

Tisk

Projekt realizovaný za podpory MAS Krajina srdce v r. 2009 v Nemyšli

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Nemyšl
Region: Krajina srdce

Název projektu:  „Parkové úpravy v sídlech obce Nemyšl, včetně pořízení mobiliáře“

Cíl projektu: Zlepšení estetického vzhledu jednotlivých sídel obce provedením nové  výsadby okrasných stromů (39 ks),  dřevin (116 ks) a trvalek (52 ks), se zabudováním nových laviček (13 ks) a odpadkových košů 6 ks.

Celkové náklady projektu: 386 954,– Kč

Dotace činila 292 653,– Kč = 90 % z celkově způsobilých nákladů 325 170,– Kč
 

Ing. Jana Borkovcová, starostka obce Nemyšl

Newsletter
Kalendář akcí