Krajina srdce

Tisk

Nemyšl

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Nemyšl
Region: Krajina srdce

Obec Nemyšl se nachází severně od Tábora na hranici jižních a středních Čech v oblasti zvané Česká Sibiř. Obec Nemyšl se nachází v okrese Tábor. Správní území obce je rozděleno do osmi místních částí - Dědice, Dědičky, Hoštice, Nemyšl, Prudice, Úlehle, Úraz a Záhoříčko.

Historie obce

Dědice

O starobylosti této vsi svědčí, že již ve 14. století zde bylo vladycké sídlo. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1318, kdy jakýsi Řím z Dědic byl Vilémem z Vožice volán k zemskému soudu, protože mu se svým společníkem způsobil nějakou škodu. Roku 1414 se zde uvádí Štěpán z Dědic, roku 1386 jeho jmenovec a bratři Protiva a Petr z Dědic. Nějakou odúmrť si zde v roce 1437 na císaři vyprosil Bohuslav Mistrovský z Nemyšle. Císař Zikmund mu tehdy vyhověl.

Hoštice

Dominantou osady Hoštice je farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, který pravděpodobně pochází ze 14. století. Osada v minulosti zpravidla sdílela svůj osud s nedalekou Nemyšlí, i když také bývala samostatnou obcí. Původní budova školy se v letech 1743 – 1834 nacházela za statkem čp. 17. Roku 1834 byla na místě tzv. pastoušky vystavěna nová budova a v roce 1896 byla rozšířená. Nejdříve měla škola čtyři třídy a později pouze dvě. Škola byla uzavřena v roce 1988. V současné době je budova bývalé školy využívána jako klubovna místní hasičů a občanů.

Nemyšl

První písemná zmínka o Nemyšli pochází z roku 1373, kdy na místě dnešního zámku stávala tvrz v majetku Litvína z Nemyšle. Litvín z Nemyšle je nejstarším známým předkem významného českého šlechtického rodu Mitrovských z Mitrovic a Nemyšle. Rod Mitrovských vlastnil Nemyšl i s okolními vesnicemi až do roku 1554.

Tvrz v Nemyšli kdysi stávala na místě dnešního zámku. Ves a dalších osm vesnic zdědil v roce 1506 Bohuslav Mitrovský. Po jeho smrti v roce 1545 převzal tvrz a část zámku jeho syn Vilém a druhý díl jeho matka Kuňka. Když se po devíti letech znova provdala, připsala svůj podíl synu Vilémovi, který ještě v témže roce prodal tvrz, dvůr poplužný, pivovar, náchlebný mlýn, štěpnici a chmelnici se vsí Ludmile Kapounové ze Sedčic.

V roce 1571 byl již na Nemyšli nový pán – Adam Přebor z Radejšna, a když se po jeho smrti vdova znovu provdala za Bohuslava Těmína z Těmic, v roce 1578 společně tvrz i s příslušenstvím prodali Elišce z Lobkovic. Ta pak nově získaný majetek poskytla svému manželu Jiříkovi z Talnberka. Její syn Fridrich spojil zdejší panství se svým vlašimským, a k tomu navíc přikoupil Sudoměřice. Jeho syn pak dokoupil Záhoříčko a Nemyšl prodal Mikuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, profesoru pražské lékařské univerzity. Ten poněkud zanedbané nemyšelské sídlo dal nákladně opravit a rozšířit v barokním slohu. Když zemřel, jeho manželka Terezie Franchimontová, rozená Hrobnická z Hrobnic, roku 1719 prodala Nemyšl svému druhému manželovi hraběti Bernardu Caretto-Millesimo, v jehož rodu Nemyšl zůstala až do roku 1765. Tehdy panství koupil Josef Curt z Mohrenbachu. Nový majitel nebyl dobrý hospodář, a tak pro jeho velké dluhy byl statek za devatenáct let prodán v dražbě Josefu Poulinovi z Grässeru. Od něho koupila Nemyšl hraběnka Viktorie Golčová, rozená Deymová ze Stříteže a celé panství Nemyšl odkázala svému bratru hraběti Václavu Kazimíru Deymovi ze Stříteže. Ten v roce 1822 dal zámek přestavět a rozšířit v empirovém slohu. Deymové pak v Nemyšli žili až do konce druhé světové války. Zámek ve slohu renesančním, původně tvrz, obklopený anglickým parkem, přestavován byl v 17. století, kdy byla dřevěná část vystavena z kamene, dole zařízená klenutá síň a předsíň, nahoře dvě světnice a dvě komory, nad nimi obilnice. Následujícího roku shozena část proti rybníku a vystavěna světnice a komora z kamene. Zvlášť rozšířen byl zámek v 19. století za hraběte Ferdinanda Deyma. V držení Deymů zůstala Nemyšl až do konce II. světové války. Po válce byl v části zámeckého areálu zřízen dětský domov, který zde fungoval do roku 1992. V restitucích po roce 1989 byl zámek vrácen rodině Deymů – JUDr. Ivan Deym. V roce 2011 koupil zámek Sergey Mayzus.

Charakteristickým rysem místních částí Obce Nemyšl je neustálý úbytek obyvatel. K 1. lednu 2014 žilo v obci 293 obyvatel. Na západním území obce je v severojižním směru vedena železniční trať Praha – České Budějovice. Výhledově územím povede koridor vysokorychlostní železniční trati IV. tranzitního železničního koridoru.

Přes území Obce Nemyšl prochází tzv. Stříbrná osmička - naučná cyklotrasa po stopách dolování stříbra na Ratibořskohorsku a Vožicku. Ze značených pěších turistických tras obcí prochází jedna trasa: zelená trasa: Sudoměřice u Tábora – Prudice – Nemyšl – Úraz – Dědice – Mladá Vožice

Z občanské vybavenosti najdete v Nemyšli následující služby: obchod se smíšeným zbožím v Nemyšli, obecní knihovna v Nemyšli, klubovna v budově bývalé školy v Hošticích, farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. V Nemyšli a Hošticích jsou aktivní sbory dobrovolných hasičů: Sbor dobrovolných hasičů Nemyšl, Sbor dobrovolných hasičů Hoštice.

Kompletní audio-záznam rozhovoru s paní Podzimkovou naleznete na adrese https://youtu.be/sjITysP2dmQ

 

Fotogalerie
Newsletter
Kalendář akcí