Krajina srdce

Venkovská tržnice

Území, na kterém vykonává svoji činnost Občanské sdružení MAS Krajina srdce, se nachází na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje. Na tomto území o rozloze 633 km2 žije téměř 21 000 obyvatel ve 46 obcích. Vedle tradičního zemědělství se v posledních letech oblast zaměřuje především na rozvoj turistického ruchu. K rozvoji letní i zimní turistiky přispívá i nově založená turistická oblast TOULAVA, zahrnující území MAS Krajina srdce a území sousedních MAS. K rozvoji regionu přispívá i možnost zavedení certifikace řemeslných výrobků, zemědělských a přírodních produktů, ubytovacích a stravovacích služeb značkou TOULAVA regionální produkt®.

Bazar
16.3.2017 - Koupím les - Poptávka

Koupím les u Střezimíře a okolí.

16.3.2017 - Staré cihly levně - Poptávka

Sháním levně staré, plné cihly.739876889

další inzeráty (16)
Katalog
Název: Pavlík Milan
Obec: Ješetice
Ulice: Řikov 3
Obory činnosti: Stavebnictví, Zednické, obkladačské a sádrokart. práce
Název: Trojan Luboš
Obec: Chotoviny
Ulice: Na Vyhlídce 150
Obory činnosti: Dřevozpracující průmysl, Truhlářství - výroba nábytku
další subjekty (709)
Aktuality

Vážení zemědělci, zpracovatelé, vlastníci lesů, vážení potencionální žadatelé,

rádi bychom vám připomněli, že od 11.10.2016 přijímáme žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace:

OperaceAlokace (tis. Kč)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků2 548 400
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů756 200
4.3.2 Lesnická infrastruktura268 600
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství221 300
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP131 400
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh546 800
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů74 900
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů46 300
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech19 900

Většina operací je vyhlášena již podruhé, některé jsou ale zcela nové.

Protože jsme byli v minulých kolech nuceni ukončit několik žádostí z důvodu zmeškání lhůt, doporučujeme vám všem, kteří se pro podání žádosti o dotaci rozhodnete, průběžně sledovat účet žadatele na Portálu farmáře a webové stránky SZIF. Pokud nechcete nebo nemůžete sledovat každodenně obsah účtu, máte možnost si v sekci "Nastavení" (záložka "Správa registrace schránky PF") požádat o zasílání informačních e-mailů o nových dokumentech ze SZIF (Žádost o doplnění, Výzva, atd.). Podrobný postup pro nastavení zasílání notifikací i pro případnou změnu/přidání e-mailové adresy uvád íme v příloze této zprávy.

Mimo zkrácení období od podání žádosti do jejího schválení bychom chtěli upozornit i na další podstatnější změny. Mezi ty zajisté patří předkládání stavebního povolení a obdobných dokumentů a dokumentace dokladující výběr dodavatele ve stejnou dobu jako ostatní přílohy k žádosti.

Pro žadatele z řad zemědělců je novinkou zařazení běžných strojů (traktorů apod.) do podpory v projektech do 1 mil. Kč (při výměře do 150ha), zařazení strojů pro precizní zemědělství, strojů s půdoochrannou funkcí a strojů přispívajících ke snížení emisí NH3. Další novinkou je rozšíření možnosti navýšení míry dotace pro mladé začínající zemědělce s historií méně než 5 let (dosud to byly pouze 2 roky). Zvlášť upozorňujeme na rozšíření preferenčního kritéria spojeného s členstvím žadatele v Organizaci producentů, které je aktuálně hodnoceno 4 body. Žadatel se přihlášením ke kritériu zavazuje, že bude členem organizace producentů registrované SZIF minimálně od podpisu Dohody, po dobu vázanosti projektu na účel. Lhůta tedy může být až 7 let, nikdy nebude kratší než 5 let a nesmí být přerušena. V minulosti byli zvýhodněni žadatelé zabývající se pouze rostlinnou výrobou, v souvislosti s novým Nařízením vlády č. 314/2016 ze dne 21.září 2016 o uznávání organizací producentů se mohou o kritérium ucházet i žadatelé produkující například maso, vejce, obiloviny, cukr, chmel, brambory, olejniny, víno a květiny. Organizace producentů nových odvětví však musí nejprve o uznání požádat a splnit legislativní podmínky. Mezi ty patří n apř. minimální počet sdružených producentů, minimální hodnota obchodované produkce a zobchodování minimálně 90% vlastní produkce každého z členů. Lhůta pro uznání organizace je nařízením stanovena na 4 měsíce.

U projektů na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů stojí za zmínku doplnění možnosti získání bodů za ocenění v soutěži Česká biopotravina.

Pro získání kompletních informací o všech vyhlašovaných operacích 3.kola navštivte naše internetové stránky www.szif.cz (SZIF POSKYTUJE # Program rozvoje venkova 2014-2020 - Opatření - Operace - záložka "KE STAŽENÍ").

Vám, kteří máte projekty připraveny a rozhodnete se je předložit v podzimním kole, přeji mnoho úspěchů. Ostatní, kteří projekt kompletně připravit nestihnou nebo teprve o dalším rozvoji podnikání uvažují, mohou i nadále počítat s tím, že v dalších letech bude platit podobné rozložení operací do jarního a podzimního kola jako tomu bylo dosud. Všem jsou ale pracovníci SZIF připraveni vždy ochotně a rádi poradit a pomoci.

 
další aktuality (90)
Akce
1.12.2016 FIKAR, divadelní a osvětový spolek v Nadějkově uvádí v sezóně 2016 - 2017 veselohru "ROZMARNÝ DUCH"
od 1.12.2016 00:00 do 30.6.2017 00:00 Region: Krajina srdce
Místo konání: Nadějkov
6.1.2017 :provoz vleků Horní Kouty-Radvánov
od 6.1.2017 00:00 do 30.4.2017 00:00 Region: Krajina srdce
Místo konání: Mladá Vožice
další akce (5)
Newsletter
Kalendář akcí