Tisk

Dotační tituly Středočeského kraje 2017

Zaměření: Nadregionální
Typ: dotace a granty
Obec:
Region: Pošembeří

Pravidla a Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje naleznete zde: http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/

Zdroj: http:// www.posemberi.cz/region/zpravy-z-posemberi-1/dotacni-tituly-stredoceskeho-kraje-2017-1033cs.html
Newsletter
Kalendář akcí